سالار عقیلی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 5

عنوان: سالار عقیلی
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 1: 71 دقیقه
CD 2: 38 دقیقه
آهنگ ها:
1: تصنیف شور امید دل، ساز و آواز شور، تصنیف بیات ترک همچو فرهاد، تصنیف ابوعطا در کنج دلم، ساز و آواز ابوعطا، تصنیف ابوعطا سبکبار، ساز و آواز دشتی، تصنیف دشتی افسون سخن
2: تصنیف بیات اصفهان خوشه چین، ساز و آواز بیات اصفهان، تصنیف خوشه چین، ساز و آواز چهارگاه، تصنیف چهارگاه هزاردستان

چاپ