مرتضی گودرزی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: مرتضی گودرزی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 56 دقیقه
آهنگ ها: آغاز، رهگذار، سوگ، زاری مکن، رها، زیبا، سیر، شرنگ، عشق شیرین، گذر، سیه چشمان، مهمان

چاپ