علیرضا فریدون پور استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: علیرضا فریدون پور
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 49 دقیقه
آهنگ ها: یک نگه کرد و گذشت، چهارمضراب و درآمد، ساز و آواز، بی همزبان، تو بودی، چهارمضراب و درآمد، ساز و آواز، مرا عاشقی شیدا

چاپ