ارژنگ سیفی زاده استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: ارژنگ سیفی زاده
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 48 دقیقه
آهنگ ها: سنگ حادثه، تصنیف گلفام، تکنوازی تار، دوضربی سحر، قدح اشک، حبیب، صیقل عشق، ذره و مهر، سپند، کنز، رنگ لزگی شاباش

آکبند

چاپ