محمد منتشری استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: محمد منتشری
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 40 دقیقه
آهنگ ها: سیب، سمنو، سال نامه، شمعی، سبزی، آواز بیات تهرون، سکّه، تخم مرغ

آکبند

چاپ