علیرضا افتخاری استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خسته‌ام از این کویر، پنهان، نیاز، تشنه درد، عمر آن بود، تنها تو می مانی، طوفان، زبان نگاه

آکبند

چاپ