شهرام ناظری استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: شهرام ناظری
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 1: 36 دقیقه
CD 2: 31 دقیقه
آهنگ ها:
1: تنهایی، شب از شب های پاییزی‌ست، تصنیف گریه کن، کنسرتو، تصنیف ریشه در خاک، قطعه تصویری(آب حیات عشق)
2: مقدمه و درآمد، تصنیف ای عاشقان، کمانچهو سنتور، چهارمضراب، تکنوازی عود، چهارمضراب، تصنیف امیرکبیر، قطعه تصویری(واران واران)

چاپ