محمد منتشری استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: محمد منتشری
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 46 دقیقه
آهنگ ها: شیرینی فروش، چهارشنبه سوری، قاشق زنی، بتّه فروش، آجیل مشکل گشا، کوزه فروش، کلید و قفل، خشت قضا و بلا

چاپ