وحید حاجی کمالی استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: وحید حاجی کمالی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 44 دقیقه
آهنگ ها: بهار، آشنایی، روز رستاخیز، خاطره، دونوازی فلامنکو1، تنهایی، از میان آب ها، دونوازی فلامنکو2، سوئیت فلامنکو، غریبانه

چاپ