پرویز یاحقی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: پرویز یاحقی
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 1: 42 دقیقه
CD 2: 42 دقیقه
آهنگ ها:
1: شور، دشتی، سه گاه
2: بیات اصفهان، ماهور، افشاری

چاپ