احمدرضا احمدی استریو آوای باربد (سی دی) شماره 2

عنوان: احمدرضا احمدی
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 3: __
CD 4: __
آهنگ ها:
3: قصیده، یک عمر، از فرط چشمان تو از خواب بیدار می شوم، زیباترین...، از آن سیاره...، پوشیده...، از سرما...، این جمله های...، هرگز ماه...، درختانی...، غزل، من بسیار...، از صبح، بر سفره‌ام...، نامی..
4: همانگونه که...، گیسوی تو را...، چه میوه ها...، ای یارم...، هزار دوزخ...‌، دستان تو...، در کمین...، چه ایمن...

چاپ