احمدرضا احمدی استریو آوای باربد (سی دی) شماره 1

عنوان: احمدرضا احمدی
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 1: __
CD 2: __
آهنگ ها:
1: مرا نکاوید، دوست ات دارم، صدا، آرامش پس از فریاد، سرود، من تمام پله ها را آبی رفتم، من اکنون، از عشق، اگر کلام اگر کلام
2: من تورا سرتاسر نبودن، غمی است به رنگ غم، نامی برای تو ندارم، من اگر انسانم، عطری از قدیم دارد، مرا، بیدار، من خوب می دانم، چه ظلم، تا صبر من، حقیقت دارد، شب با کبریت تو، نگاه، شبی شکسته بود، به خانه آمدم، شب طویل، اگر تو، عشق

چاپ