مهدی کمالیان استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: یادواره‌ی استاد مهدی کمالیان
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 51 دقیقه
آهنگ ها: بیات اصفهان، بیات زند، بیات اصفهان، ابوعطا

چاپ