مرتضی گودرزی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: مرتضی گودرزی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 54 دقیقه
آهنگ ها: فخر جهان، دونیم دونیم، باران، گرایلی، شاختایی ضربی، لو، تجنیس، زلیخا

آکبند

چاپ