نی و ارکستر استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: نی و ارکستر
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غروب چمن، نا، تکنوازی نی، بی من مرو، شور کرد، رودکی، دلی در آتش، همایون مرکب، ترنجستان، تکنوازی نی، ساقی

آکبند

چاپ