جهانشاه برومند استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: جهانشاه برومند
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 66 دقیقه
آهنگ ها: همزبانی ملل، گریزان، همزبانی ملل، گل سرخ، آشفته، رفتم که رفتم، سپید و سیاه، آرزو گم کرده، عقرب زلف کجت، نور خدا، دیگه عاشق شدن فایده نداره، آسمون با من و تو قهره دیگه، شانه، دگر چه خواهی

چاپ