مسعود شعاری استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: مسعود شعاری
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: خاطره، مهتاب، گفتگو، آشنایی، خورشید
Why raw

چاپ