مسعود شعاری استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: مسعود شعاری
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 48 دقیقه
آهنگ ها: تکنوازی سه تار، به یاد طلوع، تکنوازی سه تار، دیدار، تکنوازی سه تار، غروب، نقش خیال، چرخ گردون، تکنوازی سه تار، کوچ عاشقان

آکبند

چاپ