امیر محمد تفتی استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: امیر محمد تفتی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 63 دقیقه
آهنگ ها: رها(مقدمه‌ی نوا)، تصنیف جانم جانم، قلندرانه(ضربی افشاری)و آواز، ساز و آواز عراق، تصنیف شیدا شده ام، ساز و آواز مثنوی، تصنیف زلف نگار، هجران(پیش درآمد ابو عطا)، تصنیف امان ز هجر رخ یار، ساز و آواز شور ابوعطا، تصنیف مطرب مجلس، تصنیف گیله دختر جان

آکبند

چاپ