رامین ترکیان و مامک خادم و همایون کاظمی استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: رامین ترکیان و مامک خادم و همایون کاظمی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 59 دقیقه
آهنگ ها: صوفیان و گول ها، پیش درآمد و پرواز، آشفتگی فردوس، واله، گردشی کنار برکه، آیدا، ترمه، سرزمین فیروزه، ازمیان سایه ها

آکبند

چاپ