بابک بیات استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: بابک بیات
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: بن بست، جنگل، خونه، علی کنکوری، یک نفر یه روز میاد، شهر غم، علی کنکوری، شهر غم

چاپ