گروه کامکارها استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: گروه کامکارها
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 52 دقیقه
آهنگ ها: بارگاه سلطان، افسانه‌ی شهرزاد، داستانی روستایی، خوای سلطان، والس ایرانی در بارگاه، در یک بازار ایرانی، قصه ای دیگر، افسانه ای ایرانی، بولرو، والس، شهرزاد

چاپ