مهرداد کریم خاوری استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: مهرداد کریم خاوری
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 46 دقیقه
آهنگ ها: خاکستر خیال، آخرین برگ، فصل دیگر، رهگذران، برگ و باد، طلوعی در غروب، دری بدان سو، بر جاده های تهی، یار، صدای شرق، روایتی دیگر، پرواز لحظه ها، آغاز دیگز، حلقه های گیسو، فصل خاکستر، کتیبه، در حلقه‌ی سودای تو

آکبند

چاپ