علیرضا قربانی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: راز دل، قند پارسی، ساز و آواز ماهور، از من بگذر، رسوای زمانه، بداهه نوازی ویلولن مخالف سه گاه، فراق
آهنگساز: همایون خرم

چاپ