استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 39

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: سوره قصص، سوره انعام، سوره فجر، سوره بلد

چاپ