استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 38

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 61 دقیقه
آهنگ ها: سلو تار، قطعه ضربی تارو تنبک، ساز و آواز، قطعه ضربی تارو تنبک، ادامه ساز و آواز، چهارمضراب، قطعه ضربی(ای ساربان)، ساز و آواز، قطعه ضربی(بگذار تا بگرییم)

آکبند

چاپ