استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 37

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد دشتی، آواز و سنتور، ادامه ساز و آواز عشاق، تصنیف گنبد مینا، پیش درآمد بیات اصفهان، چهار مضراب تکنوازی پیانو، آواز و پیانو، ادامه ساز و آواز، ادامه ساز و آواز سوز و گداز، تصنیف جان عشاق

آکبند

چاپ