استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 36

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 54 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد ابوعطا، ساز و آواز درآمد ابوعطا، تصنیف پیام نسیم، ساز و آواز درآمد کرد بیات، تکنوازی نی، قطعه ضربی، ساز و آواز دشتستانی، دیلمان، چهارمضراب رخس شمشیر، تصنیف دل بردی، تصنیف قدیمی سرو خجل، رنگ ابوعطا دم جنبانک

آکبند

چاپ