استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 34

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 58 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد، آواز و کمانچه، تصنیف گربه رو به مستی، دو نوازی تار و تنبک، آواز و تار، آواز و سنتور، تصنیف از خون جوانان، رنگ دشتی

آکبند

چاپ