استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 33

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 52 دقیقه
آهنگ ها: تکنواز تار، ساز و آواز درآمد ابوعطا، ادامه‌ی ساز و آواز حجاز، ادامه‌‌ی ساز و آواز کرد بیات، ادامه‌ی ساز و آواز گوشه‌ی دشتستانی، تصنیف بهار دلکش

آکبند

چاپ