استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 32

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان:
CD 1:48 دقیقه
CD 2: 44 دقیقه
آهنگ ها:
1: مقدمه‌ی راست پنجگاه نگارا، آواز راست پنجگاه، ضربه نغمه، ادامه‌ی آواز راست پنجگاه، تصنیف سمن بویان، ساز و آواز، چهارمضراب دشتی، تصنیف فریاد
2 : ساز و آواز ابوعطا، تصنیف قدیمی چهره به چهره، چهارمضراب ابوعطا(به همراه آواز)، هم آوازی در شوشتری، تصنیف یار دلنواز، مقدمه‌ی ترکمن، آواز فریاد با قطعه‌ی ترکمن، فرود به راست پنجگاه، تصنیف بوسه های باران

آکبند

چاپ