استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 30

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 75 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه نوا، ساز و آواز(بی همگان بسر شود)، ساز و آواز، کار عمل(مطرب دل)، ضربی نوا، چهار مضراب نوا، ساز و آواز(ره میخانه)، تصنیف غم با طبیبان، ضربی بیات کرد-تصنیف دل دیوانه، فرود، مثنوی نوا(چون تو جانان منی)، تصنیف بی تو بسر نمی شود

آکبند

چاپ