استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 28

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 53 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد سه گاه، درآمد سه گاه، چهارمضراب و سه گاه، ساز و آواز، تصنیف من از روز ازل، قطعه ضربی و چهار مضراب مخالف، ساز و آواز، تصنیف قدیمی تار زلف، تصنیف قدیمی غم عشق، تصنیف قدیمی دل شیدا، برگردان تصنیف قدیمی دل شیدا

آکبند

چاپ