همایون شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 6

عنوان: همایون شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 59 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه چهارگاه به همراه آواز بداهه برون از دیده ها، تصنیف در عاشقی، تکنوازی تار، تصنیف آب-نان-آواز، مقدمه دشتی، چهارمضراب دشتی سه نوازی، تصنیف شهر به شهر، تصنیف خاکدان عشق، مقدمه تصنیف می عشق، تصنیف می عشق، تصنیف بجان تو

آکبند

چاپ