استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 26

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: قطعه چکاد، آواز و سنتور(شعر سعدی)، ادامه‌‌‌ آواز با تار، ادامه‌‌‌ آواز و تار، دخترک ژولیده، آواز و نی(شعر سعدی)، ادامه‌‌‌ آواز با کمانچه، تصنیف صبح است ساقیا(شعر حافظ)

آکبند

چاپ