استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 25

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد شور، دونوازی تار، ساز و آواز شور، تصنیف پیام نسیم، ساز و آواز حجاز، چهارمضراب شور، تکنوازی سه تار، ساز و آواز مثنوی ابوعطا، ساز و آواز دشتستانی، تصنیف مرغ خوشخوان

چاپ