استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 24

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 53 دقیقه
آهنگ ها: تکنوازی سنتور، ساز و آواز درآمد همایون، ادامه‌‌‌ی آواز چکاوک، ادامه‌‌‌ی آواز قرائی، ادامه‌‌‌ی آواز بختیاری، ادامه‌‌‌ی آواز دیلمان همایون، ادامه‌‌‌ی آواز مثنوی همایون

آکبند

چاپ