همایون شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 5

عنوان: همایون شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اشتیاق، آواز خورشید آرزو، تصنیف چین زلف، ساز و آواز عشق پاک، تصنیف اسرار عشق، ساز و آواز دلشده، تصنیف وطن، تصنیف مرغ سحر

آکبند

چاپ