استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 23

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 77 دقیقه
آهنگ ها: قطعه دیدار، آواز بر قطعه دیدار، قطعه پنج ضربی، آواز دیلمان، تصنیف شور در فراق، ساز و آواز افشاری، چهارمضراب افشاری رقص پروانه، ادامه ساز و آواز، تصنیف افشاری ساقیا، ساز و آواز قرائی، تصنیف افشاری باده عشق

آکبند

چاپ