استاد شجریان و همایون شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: استاد شجریان و همایون شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 61 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد، سلو تار، تصنیف شب وصل، ساز و آواز، ساز و آواز، سلو تنبک، تصنیف ز دست محبوب، سلو بربط، ساز و آواز، تصنیف آهنگ وفا، سلو تار، ساز و آواز، تصنیف ز من نگارم، رنگ شهر آشوب

آکبند

چاپ