استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 22

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد، تکنوازی تار، چهار مضراب ماهور، ساز و آواز، ادامه ساز و آواز، تصنیف، تکنوازی تار(چهارمضراب دلکش)، ساز و آواز هر لحظه در برم، تصنیف شنیدم ماهی، ساز و آواز، تصنیف ز دست محبوب، رنگ شهر آشوب

آکبند

چاپ