استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 21

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: قطعه‌ی طلوع، آواز و نی، ادامه‌ی آواز و نی، قطعه‌ی نهفت، ادامه‌ی آواز و نی، ادامه‌ی آواز و نی، ادامه‌ی آواز و نی، تصنیف جان جهان

چاپ