استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 20

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: قطعه نستاری، تکنوازی و بداهه نوازی ساز در نوا، ساز و آواز، آواز، قطعه ضربی، ساز و آواز، تصنیف قدیمی نوا چهره به چهره، تصنیف قدیمی ما را همه شب

آکبند

چاپ