استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 19

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد شور، دونوازی تار و نی، چهارمضراب، ساز و آواز شور، تصنیف سلسله‌ی مو، ادامه‌ی ساز و آواز، تصنیف یاد ایام، تکنوازی نی، تصنیف خم زلف

آکبند

چاپ