استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 18

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 68 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد شور، تکنوازی، چهارمضراب شور، ساز و آواز(غزل حافظ)، تصمیف قدیمی پرند شوشتری، تکنوازی چهار مضراب، ساز و آواز، تصنیف قدیمی نگار، نی، قطعه ضربی دشتی، ساز و آواز، تصنیف قدیمی چشم مست، تصنیف قدیمی پای لنگ

آکبند

چاپ