استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 16

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 62 دقیقه
آهنگ ها: آواز بر روی قطعه ضربی نجوا، کمانچه، ساز و آواز بیات ترک با که گویم راز، چهارمضراب همراه آواز، مثنوی بیات ترک غم پرست، تصنیف قدیمی ای سلسله مو، تکنوازی تار، آواز بر روی قطعه ضربی رخس زار، ادامه ساز و آواز عراق، تصنیف نیایش

آکبند

چاپ