همایون شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 4

عنوان: همایون شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 63 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف عاشقانه، ساز و آواز بوی عشق، تصنیف قیژک کولی، مستانه، ساز و آواز کمند زلف، تصنیف زهی عشق

آکبند

چاپ