استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 15

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 58 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد افشاری، درآمد افشاری و جامه دران، تصنیف آرام جان، تکنوازی ساز، ساز و آواز، چهارمضراب عراق، ساز و آواز، تصنیف نه قدرت، چهارمضراب جامه دران، ساز و آواز، تصنیف دوش دوش، تصنیف قدیمی تند تند، تصنیف از کفم رها

آکبند

چاپ