استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 14

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 74 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه، ساز و آواز، قطعه سوز و گداز، ادامه ساز و آواز، تصنیف یادباد، پیش درآمد همایون، چهارمضراب همایون، ساز و آواز، چهارمضراب بیداد، ادامه ساز و آواز، چهارمضراب عشاق، ادامه ساز و آواز، ساز و آواز، تصنیف هلاک من

آکبند

چاپ