استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 13

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 58 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد ماهور، تکنوازی ساز، چهارمضراب، ساز و آواز، تصنیف سروچمان، ساز و آواز، تصنیف خاطر حزین، ساز و آواز، ساز و آواز، تصنیف بی همزبان

آکبند

چاپ